Juridisk information

Gruppo Viaprestige 39A rue Mohamed el Bequal 40000 Marrakech – Marocko

Publikationsdirektör: Christophe CHARRIÈRE

Hosting: O2switch i Clermont Ferrand

  1. Presentation av webbplatsen. I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, informeras användarna av webbplatsen www.arkeobild.se om identiteten på de olika aktörerna som är inblandade i dess skapande och övervakning: Ansvarig för publikationen: kontakt Ansvarig för publikationen kan vara en fysisk eller juridisk person. Hosting: o2switch
  2. Allmänna användningsvillkor för webbplatsen och de erbjudna tjänsterna. Användningen av webbplatsen www.arkeobild.se innebär fullt och fullständigt godkännande av följande allmänna användningsvillkor. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, så användarna av webbplatsen www.arkeobild.se uppmanas att regelbundet konsultera dem.
  3. Immateriella rättigheter och upphovsrättsintrång. www.arkeobild.se äger immateriella rättigheter eller innehar nyttjanderättigheter på alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara.

Fotokrediter: 123RF, Canva, Pixabay

Det är förbjudet att reproducera, representera, ändra, publicera, anpassa alla eller delar av elementen på webbplatsen, på vilket sätt eller förfarande som helst, utan föregående skriftligt tillstånd.

All obehörig användning av webbplatsen eller någon av dess element kommer att betraktas som en överträdelse och åtalas i enlighet med artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

  1. Hantering av personuppgifter. I Frankrike skyddas personuppgifter särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

Under användningen av webbplatsen www.arkeobild.se kan följande samlas in: URL:en för länkarna genom vilka användaren fick åtkomst till webbplatsen www.arkeobild.se, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar webbplatsen endast in personlig information om användaren för behovet av vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen www.arkeobild.se. Användaren tillhandahåller denna information medvetet, särskilt när denne anger den själv. Användaren av webbplatsen www.arkeobild.se informeras då om huruvida det är obligatoriskt eller inte att tillhandahålla denna information.

I enlighet med artiklarna 38 och följande i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik, filer och friheter, har varje användare rätt att få åtkomst till, rätta och motsätta sig personuppgifter som rör denne, genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av ett identitetsdokument med underteckning av dokumentets innehavare, och ange adressen dit svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen www.arkeobild.se publiceras utan dennes samtycke, byts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part.

Webbplatsen är inte registrerad hos CNIL eftersom den inte samlar in personlig information.

Databaserna är skyddade av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 som genomför direktivet 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

  1. Hyperlänkar och cookies. Webbplatsen www.arkeobild.se innehåller ett antal hyperlänkar till andra webbplatser, men har inte möjlighet att kontrollera innehållet på de besökta webbplatserna och tar därför inget ansvar i detta avseende.

Surfning på webbplatsen www.arkeobild.se kan resultera i installation av cookies på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte möjliggör identifiering av användaren, men registrerar information relaterad till en dators surfning på en webbplats. De erhållna uppgifterna är avsedda att underlätta senare surfning på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika frekvensmätningar.

Att neka installationen av en cookie kan leda till att vissa tjänster inte är tillgängliga. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att vägra installation av cookies:

I Internet Explorer: Verktygsflik (ikonen med ett kugghjul uppe till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta med OK.

I Firefox: längst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen, och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in Bevaranderegler på: använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

I Safari: klicka uppe till höger i webbläsaren på menyn (representerad av ett kugghjul). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess”, klicka på Innehållsinställningar. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

I Chrome: klicka uppe till höger i webbläsaren på menyn (representerad av tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess”, klicka på preferenser. I fliken ”Sekretess” kan du blockera cookies.

  1. Amazon affiliate-länkar Denna webbplats erkänner att den deltar i Amazons ”Partner”-program, ett program som utvecklats för att göra det möjligt för webbplatser att få ersättning genom att skapa länkar till den officiella webbplatsen Amazon.fr. Bes ökaren är alltid helt fri att självständigt söka efter produkter på Amazon.fr om denne föredrar att inte använda länkarna som erbjuds av www.arkeobild.se.
  2. Tillämplig lag och jurisdiktion. Alla tvister som är relaterade till användningen av webbplatsen www.arkeobild.se är underkastade fransk lag. De behöriga domstolarna i Lyon har exklusiv jurisdiktion.
  3. Viktigaste berörda lagar. Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad särskilt av lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om informationsteknik, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

  1. Ordlista. Användare: Internettanvändare som ansluter sig och använder ovan nämnda webbplats.

Personlig information: ”information som möjliggör, i vilken form som helst, direkt eller indirekt identifiering av de fysiska personer som det tillämpas på” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).