Utställning på Birka

En utställning skulle göras på Birka i det då nya museet. Berättelser och sagor diktades upp runt olika personligheter som kunde ha levt på Birka under vikingatiden.
Siluetter av personerna skulle ritas, och sedan sågades dessa siluetter ut i träskärmar med berättelsen bredvid.