Utgrävningarna vid Tomteboda

Utgrävningarna vid Tomteboda. Flera intressanta gravar grävdes ut. En kvinnograv innehöll ett vackert bärnstenshalsband. En mansgrav innehöll ett eneggat svärd.

Man hittade även ett runstensfragment, en fibula och en kam.