Uppsala Stad

Länsstyrelsen i Uppsala gjorde en rapport med namnet “Uppsala Uppsala stad C 40 A Riksintresse för kulturmiljövården – fördjupat kunskapsunderlag.

Arbetet med denna rapport innebar även en hel del arbete med kartor för att visa siktlinjer m.m.

Jag har valt att visa omslaget, innehållsförteckningen samt utvalda sidor i inlagan.