Skyltar vid Haga

En audioguide och nya skyltar tillverkades ute på Haga. Jag fick förmånen att göra skyltarnas layout och rita en liten karta som skulle anpassas till varje plats. Här visas ett urval av skyltarna.