Skyltar vid Ales stenar

Ales stenar är en skeppssättning som består av 59 stenar. Den är 67 meter lång och 19 meter bred, och har ett monumentalt läge vid vattnet i sydöstra Skåne. Traditionellt så anses skeppssättningen ha uppförts under vendeltiden men man tror att begravningar har utförts tidigare under järnåldern på platsen.
Tolkningarna av Ales stenar är omstridda, och det hjälper inte att man gjorde omfattande schaktningar på platsen på 1950-talet som rörde om och tog bort massor.

Riksantikvarieämbetet behövde tillverka nya skyltar vid Ales stenar…
Föga anade jag just då vad detta skulle leda till… Platsen är ju omstridd, och för alla som är insatta vet man ju att det finns olika falanger inom området. Speciellt så finns det en falang som tror att stenarna skulle vara en astronomisk kalender (se t.ex. Wikipedia). Problemet i just det här fallet var att RAÄ beslutade att ha med de olika alternativa teorierna på sina skyltar vilket blev så omstritt, omdiskuterat och infekterat att skyltarna till slut plockades ner. Detta var ju tyvärr inte så roligt för en illustratör som hade lagt ner många timmars arbete på dessa illustrationer som sedan inte har visats i något annat sammanhang.

Så nu passar jag på att visa två av skyltarna i sin helhet igen, samt ett urval av illustrationerna.
En av bilderna pryder ju även första sidan på denna hemsida, i bearbetad tappning.

Efter att Statens Fastighetsverk tog över platsen 2015 skulle nya skyltar tillverkas. Hur det har gått med dem har jag inte sett ännu… Men de presenteras så här på fastighetsverkets hemsida.