Rapporter i Word

Under ett flertal åt gjorde jag rapporter åt Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), före detta Fiskeriverket. Här är ett urval av dem.
Rapporterna skulle göras i Word, i Havs- och Vattenmyndighetens mall. Jag hjälpte dem även med att göra en manual för handläggarna så att de skulle kunna göra rapporterna själva. Men ofta behövdes hjälp.
Jag designade även rapporternas baksida eftersom de vid det tillfället inte hade någon.

Då Fiskeriverket fortfarande fanns gjorde jag även en mängd tabeller till en rapport, se tabeller.