Planer och profiler

När man gör en arkeologisk utgrävning behöver man i vissa fall göra profilritningar för att kunna se i vilken ordning och när de olika strukturerna har tillkommit.

Planritningar måste man alltid göra. Nuförtiden sker mycket digitalt redan i fält, men en del måste fortfarande ritas rent.

De här planerna och profilerna har jag ritat rent digitalt i Illustrator. Förr ritades de rent på plastfilm i A2-format med mallar för texten…