Katastrofhantering

En illustration till boken “Handbok i Katastrofberedskap och restvärdesräddning (rvr) för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer” utgiven av Riksantikvarieämbetet.