Jonglör

Hur är det när man har för mycket att göra på jobbet? Och man har massor med bollar i luften? En del ser ut på ett sätt, andra på ett annat. Länsstyrelsen i Södermanland ville ha den här bilden för att levandegöra det hela.

Ritad i Illustrator.