Gamla Uppsala logga

En logga till projektet Arkeologi Gamla Uppsala ritades med ett litet fynd som grund. Projektet var ett samarbete mellan SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), Upplandsmuseet och Arkeologerna.

Fyndet bestod av ett föremål som hade ett motiv av en svan i mosaik. Föremålet låg i en grav som dateras till vendeltid, cirka 700 e.Kr.