Fynd, blyertsteckningar

Blyertsteckningar och en tuschteckning av fynd från Östra Vrå, gjorda åt dåvarande UV Mitt, numera Arkeologerna. Rapporten heter Boplats och gravar från tidigneolitikum vid Östra Vrå, av Britta Kihlstedt.

Rekonstruktionsskiss av en fragmenterad trattbägare.

Tre grönstensyxor framkom vid undersökningen. Två av dessa är slagna, bultade och delvis överslipade med ovalt/ spetsovalt tvärsnitt. Den tredje är en slipad tjocknackig yxa med ett närmast kvadratiskt tvärsnitt, vilken saknar eggdelen.

Här en länk till rapporten som ligger på Samla.