Excavations at Helgö

Grafisk formgivning och layout av en arkeologisk publikation. Den sista i en serie av böcker om utgrävningarna vid Helgö. I uppdraget ingick även att skanna stora ritningar och få dem att fungera i ett betydligt mindre format i boken. Vissa rekonstruktionsteckningar m.m. gjordes också till boken.