Sagoillustrationer

Sagoillustrationer till boken “Vägen Fram, arkeologiska utgrävningar längs väg 73 på Södertörn“, en samproduktion mellan Trafikverket och Riksantikvarieämbetet (dåvarande UV Mitt, numera Arkeologerna).
Uppdraget var att illustrera sagor som arkeologerna hade skrivit som passade in i deras arkeologiska tolkningar. Illustrationerna är gjorda i Adobe Illustrator.

Sagor från vänster:

Den sista vilan i Valla, Det sista jordbruket, Det lilla huset vid Gorjbacken, Grönstensverkstaden, Gravfältet vid hålvägen, Fest och färder, På stenåldersstranden, Stormannens offergåva.