Diagram till Gamla Uppsala

Till rapporterna om utgrävningarna i Gamla Uppsala gjorde jag dessa två diagram som ska levandegöra och tydliggöra olika skeden i Gamla Uppsalas historia under järnåldern.