Brottsförebyggande rådet

Omslaget till en rapport från Brottsförebyggande Rådet med titeln Bemötande i Domstol. Bilden gjordes i Illustrator och ska föreställa inblandade personer i en domstol.

Tabeller av olika slag gjordes även till olika publikationer och undersökningar.