Bok om fornminnesvård

Riksantikvarieämbetet skulle göra en bok om fornminnesvård. Hur gör man om en fornlämning har blivit förstörd? Eller sliten, eller om en runsten har blivit klottrad på?
Ett flertal illustrationer gjordes till denna bok, som akvareller, för hand.

Handbok i fornminnesvård av Robert Danielsson.