Ängsö naturreservat

Länsstyrelsen i Västerås behövde illustrationer till skyltar vid Ängsö naturreservat. De flesta är akvareller.
Vissa av bilderna  är inspirerade av Albertus Pictors bilder av män och kvinnor som arbetar på de små åkerplättarna.