Portfolio

The Dolmen in Alvastra
Design Illustration
Skyltar vid Haga
En bok om LCHF
Illustration
Rapporter i Word
Layout
Utgrävningarna vid Tomteboda
Illustration
The Martial Society
Design Illustration Layout
Tidningen Friluftsliv
Illustration
Excavations at Helgö
Design Illustration Layout
Planer och profiler
Illustration Kartor
Uppsala Stad
Design Kartor Layout
Dalarö karta
Illustration Kartor
Fyndteckningar åt Arkeologerna
Illustration