Portfolio

Fynd från Birka
Illustration
Utgrävningarna vid Tomteboda
Illustration
Lantrasparken
Illustration
Anatomi
Illustration
Dalarö karta
Illustration Kartor
Ängsö naturreservat
Illustration
Arkeologiska rapporter
Illustration Kartor Layout
Trädgårdsstaden Danderyd
Design Kartor Layout
Jonglör
Illustration
Diagram till Gamla Uppsala
Design Illustration
Marinarkeologiska rapporter
Layout
Bok om fornminnesvård
Illustration