Portfolio

The Martial Society
Design Illustration Layout
Gamla Uppsala logga
Illustration
Rekonstruktion av ett fragmenterat föremål
Illustration
The Dolmen in Alvastra
Design Illustration
Jonglör
Illustration
Kartor till olika projekt
Kartor
Illustrationer till en avhandling
Illustration
Katastrofhantering
Illustration
Fyndteckningar åt Arkeologerna
Illustration
Skyltar vid Ales stenar
Illustration Kartor
Trädgårdsstaden Danderyd
Design Kartor Layout
Fynd från Birka
Illustration